Arhiva kategorije: Skupština

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 15.1.2016.

Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam redovitu godišnju skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

u subotu, 25. veljače 2017. u 10,30 sati u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
3. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2016. godini
– financijskog izvješća za 2016. godinu
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2017. godinu
6. Razno

Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Oršolić v.r.

POZIV NA REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 15.1.2016.

Na temelju čl.24 Statuta Kluba, sazivam redovitu godišnju skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

u nedjelju, 24. siječnja 2016. u 10,30 sati u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
3. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2015. godini
– financijskog izvješća za 2015. godinu
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2016. godinu
6. Razno

Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Oršolić v.r.

REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA RK “N.TESLA”

U subotu, 7. ožujka, održana je redovita godišnja skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćena izvješća o radu i financijskom poslovanju Kluba u 2014. godini, te doneseni plan rada i financijski plan za 2015. godinu. Skupština je usvojila novi Statut Kluba, usklađen s odredbama novog Zakona o udrugama. te na upražnjena mjesta u Izvršnom odboru izabrala Ivana Rukavinu i Zorana Pavlovića.

Nastavi čitati REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA RK “N.TESLA”

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 16.2.2015.

Na temelju čl.29 Statuta Kluba, sazivam redovitu godišnju skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

U SUBOTU, 7. OŽUJKA 2015. U 11 SATI u prostorijama Zajednice
tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
3. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2014. godini
– financijskog izvješća za 2014. godinu
– nadzornog odbora za 2014. godinu
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5. Usvajanje novog Statuta Kluba, usklađenog s  dredbama Zakona o udrugama  od 1.10.2014. godine
6. Odluka o imenovanju likvidatora
7. Odluka o članarini
8. Izbor tri člana Izvršnog odbora Kluba
9. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2015. godinu
10. Razno

Napomena: Prijedlog Statuta objavljen je na internetskoj stranici Kluba. Primjedbe i prijedloge možete dostaviti do 28. veljače

Predsjednik RK “N. Tesla” Željko Oršolić