PiHRAB-1 PRVI HRVATSKI RADIOAMATERSKI BALON PRONAĐEN

Prvi hrvatski radioamaterski balon PiHRAB-1 je

PRONAĐEN

Ostatci balona su pronađeni u rijeci Savi, točno na lokaciji označenoj na koordinatima u donjoj vijesti.                                                                                      Pronašao ih je Dragan Tomić iz Bosanskog Kobaša, ribareći na rijeci Savi.                                                                                                                                                    On je zajedno sa kolegom Goranom, E73DL tražio ostatke preko 4 sata na obali i pošto nisu pronađeni Dragan je poslije pronašao ostatke na ribarenju.

Od članova Radio kluba “Nikola Tesla” Bjelovar velika zahvala na pronalasku ostataka Draganu, također i kolegi Goranu, E73DL na organiziranju traženja.
Objavio 9A9Y

Odgovori