ČLANARINA ZA 2022.

Podsjećamo članove na obavezu uplate članarine za 2022. godinu. Odlukom Skupštine Kluba od 7.3.2015. visina klupske članarine identična je iznosu članarine HRS-a za pojedine kategorije članstva. Shodno toj odluci članarina iznosi:
– članovi stariji od 24 godine s radioamaterskim ispitom P ili A razreda 200,00 kn do 31.3.2022., poslije 31.3.2022. 240,00 kn
– članovi stariji od 24 godine bez položenog radioamaterskog ispita P ili A razreda, mladi članovi od 18 do 24 godine u 2022. godini, 100% invalidi (uz predočenje valjane isprave), nezaposleni (uz predočenje valjane isprave) i obiteljski članovi 100,00 kn do 31.3.2022., poslije 31.3.2022. 120,00 kn
– članovi mlađi od 18 godina u 2022. godini 50,00 kn do 31.3.2022., poslije 31.3.2022. 60,00 kn.
Od navedenih iznosa polovica pripada HRS-u, a polovica klubu.
Uplatu treba izvršiti na IBAN kluba HR5224020061100068235, u poziv na broj upisati vlastiti OIB, a u rubriku opis plaćanja članarina 2022. i ime i prezime.

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA

AU subotu, 15. siječnja 2022. održana je izborna skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćena izvješća o radu i financijskom poslovanju kluba u 2021. godini, doneseni program rada i financijski plan za 2022. godinu i izabrano novo rukovodstvo. U sljedećem četverogodišnjem razdoblju Klub će voditi predsjednik Željko Bukvić 9A4FB, dopredsjednik Ivan Rukavina 9A5IVA, tajnik Slaven Sabolović 9A3BSO i članovi Izvršnog odbora Zoran Dedić 9A6NDZ, Ivan Mihoković 9A7LJR, Zoran Pavlović 9A4UU i Velimir Sanjković  9A3AFI .
Na skupštini je istaknuto da je u 2021. godini usprkos epidemiološkoj situaciji Klub  nastavio ostvarivati dugoročne ciljeve – usvajanje novih tehnika rada na području digitalizacije, postavljanje internet infrastrukture i nadogradnju antenskih sustava na lokaciji O. Kučere 1. Sve navedeno ostvareno je kroz projekte “II. faza umrežavanja analognih uređaja u digitalni VOIP sustav” i “Uređivanje lokacije i kompletiranje opreme za rad u kriznim situacijama”.
Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama, aktiviran nakon proglašenja pandemije COVID-19 i potresa u gradu Zagrebu, nastavio je s radom i u 2021. godini. Od prvog dana RK “Nikola Tesla” sudjeluje u SKED-u (od engleskog  schedule) provjeri čujnosti HRSVKS-a.  Provjere se sada održavaju tjedno, tako da je svaki tjedan druga stanica upravna i javlja se pod pozivnom oznakom 9A0HRS. Naš klub bio je nekoliko puta upravna stanica.
Poslije pauze u ARG natjecanjima od gotovo godinu i pol zbog pandemije koronavirusa COVID-19, članovi RK “Nikola Tesla” Bjelovar organizirali su 6.6.2021. otvoreni trening foxoringa, sprinta i klasika. Na treningu u Mišulinovcu okupilo se 35 članova radioklubova iz Bjelovara, Kaštilca, Ludbrega, Murskog Središća, Zadra, Ozlja i Zagreba. Voditelj cijele akcije bio je Stipe Predanić, koji je zajedno sa Željkom Krupkom postavio stazu. Iz epidemioloških razloga planirane programske aktivnosti iz područja amaterske radiogoniometrije su otkazane, tako da u 2021. nije održano ARG natjecanje „Bilogora“, kao ni planirani ARG kampovi za mlade.
U Bugarskoj su od 28.8. do 3.9.2021. održana 18. europsko prvenstvo za mlade  (EYAC) i 23. europsko ARG prvenstvo (EAC) na kojima je međunarodni sudac bio Stipe Predanić. U seniorskoj reprezentaciji Hrvatske  bili su i članovi našeg kluba Željko Belaj i Alida Sokolović.
U povodu Dana grada Bjelovara i 75. godišnjice Hrvatske zajednice tehničke kulture, 26.9.2021. kraj Paviljona u centru Bjelovara članovi RK “Nikola Tesla” lansirali su stratosferski radioamaterski balon repetitor punjen helijem. To je nastavak uspješnih lansiranja stratosferskih balona PiHRAB-1 i PiHRAB-2 godine 2013. i LEON 1 i LEON 2 godine 2018. Projekt su proveli voditelj Zoran Dedić 9A6NDZ i članovi ekipe Mile Štrk 9A9Y, Ivan Rukavina 9A5IVA, Željko Bukvić 9A4FB, Dalibor Tomanek 9AFIA6NTD, Ines Tomanek 9A5AEG , Mario Ančić 9A4AM, Zoran Pavlović 9A4UU i Slaven Sabolović 9A3BSO. Balon je postigao najvišu visinu od 32.529 metara. 16.10.2021. godine članovi RK “Nikola Tesla” lansirali su s Kladarskog brijega još jedan radioamaterski balon punjen helijem, koji je postigao najveću visinu od 22.343 metra i letio 5 sati i 16 minuta.

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 4.1.2022.
Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam izbornu skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

u subotu, 15. siječnja 2022. u 10,30 sati u prostorijama
Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjedatelja i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa skupštine 2021.
4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
5. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2021. godini
– financijskog izvješća za 2021. godinu
– inventurne komisije
6. Rasprava i usvajanje izvješća
7. Davanje razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku, tajniku i Izvršnom odboru Kluba
8. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika i Izvršnog odbora kluba
9. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2022. godinu
10. Razno

Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Bukvić v. r.

LANSIRAN JOŠ JEDAN BALON

U nedjelju, 16. listopada 2021. godine u 15 sati članovi Radio kluba “Nikola Tesla” Bjelovar lansirali su s Kladarskog brijega još jedan radioamaterski balon punjen helijem. Lansiranje su pripremili Zoran Dedić 9A6NDZ, Mario Ančić 9A4AM,Ivan Rukavina 9A5IVA i Slaven Sabolović 9A3BSO. Balon je pustio u zrak Branko Kosar 9A4TT.
Balon je postigao najveću visinu od 22.343 metra u 19.19 sati. Poslije leta od 5 sati i 16 minuta pao je pokraj Petrijevaca kod Osijeka.

Tehnički podaci
Call                   : 9A4AM-4FSK
START              : Turunašica – 45.8731,17.1999 – 253mnv (Pitomača) 15:00
STOP                : Petrijevci – 45.6462,18.5565 – 87mnv (Osijek) 20:16
Vrijeme leta   : 5h:16m
Zadnja visina : 213mnv(9A7DI) — (213-87=126 m relativna visina)
Maksimalna visina: 22.343 m
Balon                : Totex 200 g
Plin                    : helij za dječje balone

Sonda               RS41(R3250441) – 86 g, uzgon balona 90 g
Baterije           : Energizer Lithium Ultimate