ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA KLUBA

U subotu, 28. listopada, održana je izvanredna skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćeni plan rada i financijski plan za 2024. godinu i novi statut kluba, te izabran dopredsjednik Zoran Pavlović.
U raspravi o planu rada u sljedećoj godini posebno je naglašen rad s mladima u osnovnim školama. Klub će organizirati 15. ARG kamp za mlade, tradicionalni Bilogorski ARG festival i UKV kontest Bilogora, te lansirati radioamaterske meteorološke balone.  Iskazan je i interes za predavanja o radiokomunikacijama za članove kluba i ostale zainteresirane

Nacrt Statuta RK “Nikola Tesla”

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09) i Zakona o sportu (NN 141/22), Skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2023. godine usvaja

STATUT

RADIO KLUBA “NIKOLA TESLA” BJELOVAR

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
– naziv, sjedište, znak Udruge
– izgled pečata
– zastupanje
– područje djelovanja
– ciljevi
– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
– javnost rada
– članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, stegovna odgovornost i način vođenja popisa članova
– tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
– način stjecanja i raspolaganja imovinom
– financijsko poslovanje Udruge
– odgovornost za obveze i štetu
– nadzor
– rješavanje sporova i sukoba interesa
– prestanak Udruge
– imenovanje likvidatora
– raspolaganje imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge
– prestanak postojanja Udruge

Članak 2.
Radio klub “Nikola Tesla” (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga tehničke kulture u kojoj se slobodno udružuju građani radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u tehničkoj kulturi u području radijske komunikacijske tehnike.
Članak 3.
Puni naziv pod kojim Udruga djeluje glasi: RADIO KLUB  “NIKOLA TESLA” BJELOVAR, a skraćeni je naziv RK “N. Tesla”  Bjelovar.
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 7/2 i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 4.
Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o Udrugama.
Članak 5.
Udruga je pravni sljednik prijašnje društvene organizacije Radio klub “Nikola Tesla”, osnovanog  1956. godine i preuzima sva njezina prava, obveze i imovinu.
Nastavi čitati Nacrt Statuta RK “Nikola Tesla”

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 19.10.2023.

Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam izvanrednu skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla” koja će se održati

           28. listopada 2023.u 15 sati u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2 (potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjedatelja i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine 18.2.2023.
5. Rasprava i usvajanje Statuta RK “Nikola Tesla“
6. Izbor dopredsjednika RK “Nikola Tesla“
7. Odluka o likvidatoru
8. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2024. godinu
9. Razno

            Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Bukvić v.r.

ODRŽAN 14. ARG KAMP

U Sportsko-rekreacijskom centru “Kukavica”  u općini Veliki Grđevac održan je od 29. rujna. do 1. listopada 2023. godine ARG kamp za mlade, koji su po 14. put organizirali Hrvatski radioamaterski savez i RK “Nikola Tesla” Bjelovar. Ovaj je kamp okupio 16 mladih iz 7 radioklubova – “Jan Hus“ Daruvar, Kaštilac, Ludbreg, Međimurje, Ozalj, Zadar i “Tehničar“ Zagreb. Prvi puta bilo je više djevojaka nego momaka. Voditelj kampa bio je međunarodni ARG sudac Stipe Predanić 9A5SP s asistentima Željkom Belajem 9A2QU i Krunoslavom Stupićem 9A3SK.

Za razliku od proljetnog kampa, ovaj je održan po idealnom toplom i sunčanom vremenu, pa su se sve aktivnosti odvijale vani. Podijeljeni u tri skupine, početnici su naučili kako koristiti orijentacijsku kartu i orijentirati se u prirodi pomoću nje, te su uz instruktore prošli kontrolne točke na terenu. U isto vrijeme napredni polaznici su samostalno prošli teren, te u vježbi foxoringa pronalazili skrivene odašiljače

Poslijepodne su početnici vježbali pronalaženje frekvencije odašiljača na goniometru, prepoznavanje koji odašiljač odašilje, te određivanje pravca prema odašiljaču, a potom su također u grupama s instruktorima prošli skraćenu stazu ARG treninga na 3.5MHz. Metoda individualne poduke (jedan instruktor + četiri natjecatelja) ponovno se pokazala uspješnom, jer su polaznici kampa na terenu s instruktorom rješavali probleme na koje su nailazili.

U nedjelju je staza ARG treninga na 3,5 MHz postavljena u dužini i kvaliteti kao da je klasična natjecateljska utrka. Svi polaznici su stazu prošli samostalno kako bi provjerili stečeno znanje.

U Lovrakovom centru u Velikom Grđevcu ispred vlaka u kojem je sniman kultni dječji film “Vlak u snijegu“, predsjednik RK “Nikola Tesla“ Željko Bukvić zahvalio je polaznicima na sudjelovanju u kampu i pozvao ih da dođu i na sljedeći u proljeće 2024. godine.

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

Više slika u galeriji
http://www.rk-nikolatesla.hr/?page_id=6442

JESENSKI ARG KAMP U KUKAVICI

Hrvatski radioamaterski savez, u suradnji s izvršnim organizatorom RK “Nikola Tesla” Bjelovar, organizira Jesenski ARG kamp za mlade. Ovaj, 14. po redu kamp bit će održan od 29. rujna do 1. listopada 2023. godine u SRC Kukavica u općini Veliki Grđevac. Program je namijenjen mladima koji već imaju radioamaterskog iskustva i žele proširiti svoja znanja. Voditelj kampa bit će Stipe Predanić 9A5SP sa suradnicima, svi s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, iskusni radiogoniometristi i članovi HRS-a.
Rok za prijave je 25. rujna 2023. do 24 sata. Lista sudionika formirat će se prema redoslijedu prijava. Za sudionike su predviđena tri obroka dnevno. Kako bi djeci boravak bio što ugodniji, organizirat će se i aktivnosti za opuštanje.
Iznos kotizacije: 20 eura
Svi zainteresirani mogu se prijaviti prijavnicom koja je objavljena na http://www.hamradio.hr   

KAKO DO NAS?
Mjesto okupljanja je u Sportsko rekreacijskom centru Kukavica – GPS koordinate: 45.7810325,17.0285977. Nakon ulaska u mjesto Mala Pisanica, pratite znakove za SRC Kukavica.
Ako ne uspijete doći na mjesto okupljanja  kontakt osoba je Željko Bukvić (00385 98 9022 698).
Veselimo se Vašem dolasku!
Nastavi čitati JESENSKI ARG KAMP U KUKAVICI