ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA

U subotu, 6. ožujka 2021. održana je redovita godišnja skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćena izvješća o radu i financijskom poslovanju kluba u 2020. godini, te doneseni program rada i financijski plan za 2021. godinu. Za tajnika  kluba izabran je Slaven Sabolović 9A5ACX.
Nakon proglašenja pandemije koronavirusa COVID-19 i potresa u gradu Zagrebu, klub se od 22.3.2020. uključio u HRSVKS-u (Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama), u kojemu je nekoliko puta bio i upravna stanica.
Nakon što je u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa da se 3D printeri koriste za izradu medicinske zaštitne opreme, članovi kluba izradili su na 3D printeru 200 vizira za domove zdravlja BBŽ i Grada Bjelovara, Opću bolnicu Bjelovar,  Zavod za javno zdravstvo, te za nastavnike bjelovarskih škola.
Zbog pandemije koronavirusa COVID-19, iz epidemioloških razloga nisu održani planirani Bilogorski ARG festival, te proljetni i jesenski ARG kampovi za mlade.
Kao prioritetni zadatak u 2020. godini definirano je usvajanje novih tehnika rada – digitalne radiokomunikacije i SDR-a (software defined radio). Sukladno tome, nabavljen je moderni SDR uređaj ICOM 7300, postavljena internet infrastruktura i pristupilo se automatizaciji antenskih sustava na lokaciji Otona Kučere 1.
U program Dana tehničke kulture Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara Radio klub “Nikola Tesla” uključio se radionicom izrade vizira na 3D printeru, izložbom starih radio uređaja i radova konstruktora članova kluba i predavanjem “Korištenje Zello aplikacije u radioamaterske svrhe” na kome su prikazani rad i mogućnosti ove aplikacije, namijenjene glasovnoj komunikaciji pomoću VOIP tehnologije (VOIP – Voice over Internet Protocol). Posebno je bilo riječi o projektu Zello kanala 9A RADIOAMATERI i načinu na koji se zainteresirani mogu uključiti.
U mjesecu kolovozu RK “N.Tesla” bio je organizator tradicionalnog UKV natjecanja “Bilogora“ na frekvenciji 144 MHz, u kome su u četiri kategorije sudjelovale 93 stanice  iz zemlje i inozemstva.
Aktivnosti kluba u 2021.godini uvelike će ovisiti o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje će biti na snazi tokom godine, pa je zato usvojen okvirni plan rada. Klub će sudjelovati u HRSVKS-u dok god bude aktivan. Organizirat će radionice popravak i postavljenje optibeam antene za 14-21-28 MHz, postaviti nove antene za 1,8-3,5 MHz i 50 MHz na lokaciji Otona Kučere 1, te preseliti Zello Gateway i Sonde Trackera na novu lokaciju.
Organizirat će tradicionalni proljetni i jesenski ARG kamp za mlade i Bilogorski ARG festival (ako to epidemiološke prilike budu dopuštale), te UKV contest “Bilogora“.

Tekst i slika Seida Obarčanin Bukvić