RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 4.1.2022.
Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam izbornu skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

u subotu, 15. siječnja 2022. u 10,30 sati u prostorijama
Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjedatelja i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa skupštine 2021.
4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
5. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2021. godini
– financijskog izvješća za 2021. godinu
– inventurne komisije
6. Rasprava i usvajanje izvješća
7. Davanje razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku, tajniku i Izvršnom odboru Kluba
8. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika i Izvršnog odbora kluba
9. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2022. godinu
10. Razno

Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Bukvić v. r.