Hrvatski ljetni kup 2009. Contest

HLJK2009                                                                                                                   Članovi kluba u sastavu: Leon  9A9L, Branko 9A4TT, Igor 9A3CNN, Mile 9A9PP i Željko 9A3DZJ su po prvi put učestvovali na HLJK Contestu na 50 MHz.
Ostvareni rezultat je više nego dobar:
83 QSO-a
70000 bodova
17 DXCC-a
Da nije bilo problema s antenom, ostvareni rezultat bi u svakom slučaju bio još bolji.

Objavio 9A9Y

Odgovori