ČLANARINA ZA 2023.

Podsjećamo članove na obavezu uplate članarine za 2023. godinu. Odlukom Skupštine Kluba od 7.3.2015. visina klupske članarine identična je iznosu članarine HRS-a za pojedine kategorije članstva. Shodno toj odluci članarina je:
– članovi stariji od 24 godine s radioamaterskim ispitom P ili A razreda 30 € do 31.3.2023., poslije 31.3.2023. 40 €
– članovi stariji od 24 godine bez položenog radioamaterskog ispita P ili A razreda, mladi članovi od 18 do 24 godine u 2023. godini, 100% invalidi (uz predočenje valjane isprave), nezaposleni (uz predočenje valjane isprave) i obiteljski članovi  14 € do 31.3.2023., poslije 31.3.2023. 16 €
– članovi mlađi od 18 godina u 2023. godini 8 € do 31.3.2023., poslije 31.3.2023. 10 €.
Od navedenih iznosa polovica pripada HRS-u, a polovica klubu.
Uplatu treba izvršiti na IBAN kluba HR5224020061100068235
U poziv na broj upisati vlastiti OIB, a u rubriku opis plaćanja:  članarina 2023.  i pozivni znak (ako ga ima)

LANSIRANA DVA BALONA S METEOROLOŠKOM SONDOM

U povodu Dana Grada Bjelovara i Dana tehnike 29. i 30. rujna 2022. godine članovi Radio kluba “Nikola Tesla“ lansirali su u centru grada dva balona s meteorološkim sondama. Lansiranje su pripremili Zoran Dedić 9A6NDZ, Ivan Rukavina 9A5IVA, Slaven Sabolović 9A3BSO, Velimir Sanjković 9A3AFI i Željko Bukvić 9A4FB. Prvi se balon održao u zraku 4 sata i 18 minuta, a drugi 7 sati i 50 minuta.
U prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara organizirano je praćenje leta oba balona. S pozivnim znakovima 9A6NDZ-4FSK i 9A6NDZ-11 zainteresirani su mogli pratiti poziciju balona – koordinate gdje se nalazi, visinu i brzinu leta na
stranicama https://amateur.sondehub.org i https://sondehub.org

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

UČENICI V. OSNOVNE ŠKOLE U ZTK BJELOVARA

U okviru Dana tehnike Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, u petak, 30.9.2022. za učenike V. osnovne škole u Foto klubu Bjelovar organizirana je igraonica “Boje i oblici“.
Također su razgledali radio uređaje u Radio klubu “Nikola Tesla“. Demonstriran im je i rad 3D printera na kojem su isprintani privjesci koji su im poklonjeni.

Program RK “Nikola Tesla” za Dane Grada Bjelovara i Dane tehnike

ČETVRTAK, 29.9.
Paviljon u parku
18.00 lansiranje balona s meteorološkom sondom

Prostorije ZTK GB, Trg E.Kvaternika 7/2
18.15
– praćenje leta balona
– demonstracija rada putem digitalnog repetitora 9A0DBJ
– korištenje Zello aplikacije u radioamaterske svrhe
20.00
– praćenje SKED-a Hrvatskog radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama na kratkovalnom području

PETAK, 30.9.
Paviljon u parku
13.30 lansiranje balona s meteorološkom sondom

Prostorije ZTK GB, Trg E.Kvaternika 7/2
13.15 – 14.30
– praćenje leta balona
– demonstracija rada putem digitalnog repetitora 9A0DBJ
– korištenje Zello aplikacije u radioamaterske svrhe