PiHRAB-1 PRVI HRVATSKI RADIOAMATERSKI BALON PODACI O LETU

Podatci zaprimljeni iz PiHRAB-1

Prevaljena udaljenost od starta: 108 km
Najniža izmjerena temperatura: -28 C
Najniža izmjerena temperatura unutar paketa: 16 C
Postignuta visina: 18 751 m
Zaprimljen prijem u lokatorima: JN95AD, JN85KG, JN75EI, JN75XT, JN85FB, JN75DX, JN75SK, JN95AE, JN85IW
Let je trajao: 1 sat i 17 minuta
Najveća postignuta brzina: 163 km/h
Brzina pri spuštanju: 5-6 m/s

Zahvala

Posebno zahvaljujemo kolegama bez kojih ne bismo završili projekt: 9A5ALC, 9A3HP (savjeti su uredno zaprimljeni za iduće projekte), 9A6PSM, 9A7PHR, E73LM, E73MD (Mladene, hvala na svemu), S57C (Branko, hvala za internet povezivanje, imali smo tehničkih problema i nismo mi uspjeli), 9A3AR, 9A6IV, 9A1CGK, E74HA, 9A3GJ (Mladene, hvala na trenutnoj akciji), 9A4OE (Hvala Damire na dodatnim podatcima).
Zahvaljujemo se predsjedniku HRS-a Zdenku, 9A2HI i podpredsjedniku HRS-a Kreši, 9A5K i svim kolegama i gostima koji su došli i uživo prisustvovali projektu, te kolegama koji su telefonski i elektronski poželjeli čestitke i sreću.                                                         Posebna zahvala Draganu Tomiću na pronalasku balona, kao i kolegi radioamateru Goranu, E73DL na organizaciji traženja ostataka balona.                                                                                                                                              Ostatci balona su pronađeni u rijeci Savi, točno na lokaciji koju je GPS uređaj poslao, koordinati 45.1141667 N 17.7080000 E, lokator JN85UC, dana 17. lipnja 2009. godine. Uređaji su neoštećeni, padobran zadobio par rupica prilikom pada, najvjerovatnije u granje.

——————————————————————————-

Reportaža B1 televizije: b1televizija.com
Film kolege Zorana, 9A6JRZ: http://www.youtube.com/watch?v=nkpbpbZ_BA0

PiHRAB-1 Prvi Hrvatski Radioamaterski Balon

   PIHRAB 1

Dana 13.06.2009. godine, u 09.30 sati po lokalnom vremenu, sa Zračnog pristaništa Brezovac, članovi Radio kluba „Nikola Tesla“ iz Bjelovara, prvi put u Hrvatskoj, pustit će slobodno leteći radioamaterski balon punjen helijem, PiHRAB-1. Sama ideja projekta puštanja prvog hrvatskog radioamaterskog balona se razvila po ideji njemačkih radioamatera iz tima P56 koji su već nekoliko puta uspješno napravili takve projekte.
U samom početku zamisli o puštanju prvog hrvatskog radioamaterskog balona u tim projekta se uključila nekolicina radioamatera iz Radio kluba «Nikola Tesla» koji su uložili svoje vrijeme, novac i opremu da bi projekt zaživio. Tim je u sastavu: Branko, 9A4TT, Zvonko, 9A2UU, Leon, 9A9L, Tomislav, 9A3BLL, Igor, 9A3CNN, Krešo, 9A5K, Vladimir, 9A2D i Mile, 9A9PP. Poslije kraćih priprema, u roku nekoliko mjeseci tim je uspio sakupiti svu potrebitu opremu (balon, padobran i ostalo), izraditi sve sklopove koji su potrebni (stabilizacija napona, vremenski sklopovi, APRS, prepravka radio uređaja i ostalo), kao i prateće stvari (antena, radar reflektor, baterije, kutije i ostalo) te na kraju i ishodovati sva dopuštenja od nadležnih tijela.
U sam projekt su se uključili i članovi Zrakoplovnog kluba Bjelovar, koji su izašli u susret i ustupili na korištenje prostore Zrakoplovnog pristaništa Brezovac. Na sam dan puštanja prvog hrvatskog balona članovi kluba će također sudjelovati sa motornim zmajevima kako bi se samo puštanje snimalo i pratilo i iz zraka.

Tehničke karakteristike projekta:
Predviđeno vrijeme puštanja balona: 13.06.2009 u 09.30, lokalno vrijeme
Lokacija puštanja: Zrakoplovno pristanište Brezovac , koordinati 45.51.39 N, 16.50.09 E
Predviđeno vrijeme trajanja leta: oko 3 sata
Predviđena maksimalna visina: oko 30 000 m
Predviđeno mjesto pada tereta: u krugu od oko 2000 m od mjesta puštanja
Težina tereta bez balona: 1,5 Kg
Težina balona: 600 g
Punjenje balona: helij
Teret sadrži: predajnik na frekvenciji 145.200 Mhz, izlazne snage 300 mW, GPS uređaj (slanje pozicije, visine, brzine), APRS, razni senzori (temperatura unutar paketa, vanjska temperatura, stanje baterije), baterija, antena
Teret je izvana opremljen sa: zvučnim i svjetlosnim signalima, radar reflektorom veličine 20x20x10 cm, padobranom 48”
Kutija tereta: stiropor, obložen izvana sa reflektirajućom folijom
Broj osoba u projektu: 6
Radna frekvencija: 145.200 MHz, Packet radio

Pozivaju se svi radioamateri iz Hrvatske i okolnih zemalja da taj dan poslušaju na frekvenciji 145.200 Mhz i dostave izvješća o čujnosti signala na email: mile.strk@bj.t-com.hr Svako izvješće će biti potvrđeno sa QSL kartom od Radio kluba „Nikola Tesla“, Bjelovar.

Zamoljavamo također radioamatere za susretljivost da isti dan u vremenu od 09.30 do 14.00 sati po lokalnom vremenu ne koriste frekvenciju 145.200 MHz za odašiljanje.

Pozivamo također i sve koji mogu doći i osobno prisustvovati projektu puštanja balona.

Više o samom projektu prvog hrvatskog radioamaterskog balona, PiHRAB-1 možete pročitati na stranicama Radio kluba «Nikola Tesla»: www.rk-nikolatesla.hr gdje će te na vrijeme moći saznati sve nove informacije vezane za projekt.

Radio klub „Nikola Tesla“ se posebno zahvaljuje Zrakoplovnom klubu Bjelovar na susretljivosti glede dopuštenja korištenja lokacije Zrakoplovnog pristaništa Brezovac, kao i na samom sudjelovanju u projektu.
Posebna zahvala i osobama koje su sudjelovale u projektu sa savjetima, donacijama opreme i komponenti kao i drugim vidovima pomoći:
Oliveru, DG7XO, Andreas Jakobu, Sebastina Eckertu, Thomasu, Rasieel Entwicklung, Michael Matthes, DL2SEK, timu P56, Frani, ZL1SLO/9A8SLO, Auckland VHF Group, ZL1BQ, Alenu, 9A4WW, gospođi Ladi iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Vladimiru, 9A2D, Zoranu, 9A6JRZ kao i svima ostalima koji su pomogli u projektu a ovdje nisu pomenuti.

Voditelj projekta PiHRAB-1:
Mile, 9A9PP

Odgovori