Redovna izborna i godišnja skupština – poziv

Broj: 14/2009.
Bjelovar, 09.12.2009.
Pozivamo Vas na redovnu izbornu i godišnju skupštinu radiokluba koja će se održati u nedjelju 20. prosinca 2009. godine u 10 sati u zgradi Gimnazije u Bjelovaru, Matice hrvatske 17.
DNEVNI RED SKUPŠTINE
1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela, radnog predsjedništva, verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika.                                                                                                                                      2. Podnošenje izvještaja o radu, završnog računa, izvještaja nadzornog odbora i suda časti.                                                                                3. Rasprava i usvajanje izvještaja.                                                                       4. Davanje razrješnice dosadašnjim organima kluba i prijedlog novih.                                                                                                                      5. Izbor organa kluba za novo mandatno razdoblje.                            6. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2009. godinu.      7. Razno.                                                                                                                                      Nakon službenog dijela skupštine slijedi domjenak.
Predsjednik radiokluba
Zvonimir Čamilović, 9A2UU

Odgovori