ARG Bilogora 2009. – rezultati natjecanja

Kategorija A
1. 9A2KK 42704
2. HG3X 39046
3. 9A3XM 38410
Kategorija B
1. 9A1W 28214
2. 9A0C 23966
3. 9A1KDE 22937
Kategorija C1
1. 9A3GJ 12308
2. 9A2UI 11842
3. 9A6LRY 9867
Kategorija C2
1. 9A1JSB 14200
2. 9A1N 12566
3. S59IVG 10865
Kategorija D
1. 9A5SM/P 9270
2. 9A3CCC 8704
3. 9A4DI 6265
Kategorija E
1. 9A5K 19382
2. 9A4TT 11801
3. 9A6NCC 5648

Na natjecanju su se javljali radioamateri iz 12 zemalja.
Najudaljenija veza je iznosila 954 Km, veza između 9A2LX i IQ9BF/9
Broj logova postaja organizatora poslanih na robot: 9
Broj logova postaja organizatora koji nisu poslani na robot: 4

Objavio 9A9Y

Odgovori