Uređenje contest lokacije

UREĐNJE CONFEST LOKACIJE 2009

Dana 08.10.2009. godine, članovi kluba, 9A9L, Leon, 9A4TT, Branko, 9A3DKR, Kruno, 9A3CNN, Igor, 9A3BPO, Željko i 9A9PP, Mile, su proveli vrijeme od ranih jutarnjih sati u uređenju contest lokacije, košenju trave, uklanjanju starih dotrajalih antena i pripremu stupaca za nove KV antene koje bi uskoro trebale biti postavljene.

Objavio 9A9Y

Odgovori