PiHRAB-1 PRVI HRVATSKI RADIOAMATERSKI BALON LOKACIJA PADA

Projekt PiHRAB-1

Lokacija pada ostataka balona:

Lokator pada: JN85UC
Koordinati pada: 45.1141667 N 17.7080000 E

Mjesto pada: između Pričaca i Slavonskih Kobaša

Molimo radioamatere da pomognu u pronalasku ostataka.
Zahvaljujemo.

PIHRAB1 MjestoPada  PIHRAB1 MjestoPada1M PIHRAB1 MjestoPada2M

Objavio 9A9Y

Odgovori