KLUB UPRAVA

Izvršni odbor
Predsjednik        Željko Bukvić 9A4FB   098 9022 698
Dopredsjednik  Zoran Pavlović 9A4UU
Tajnik                  Slaven Sabolović
Zoran Dedić 9A6NDZ
Ivan Mihoković 9A7LJR
Ivan Rukavina 9A5IVA
Velimir Sanjković  9A3AFI
QSL Manager: Željko Belaj 9A2QU

Web administrator   Seida Obarčanin Bukvić

Broj članova: 46

Radio klub “NikolaTesla” 43000 Bjelovar, Trg E. Kvaternika 7/2         pp 106

e-mail: rknikolatesla4@gmail.com

Odgovori