UPRAVA KLUBA

Predsjednik        Željko Bukvić 9A4FB   098 9022 698
Dopredsjednik  Ivan Rukavina 9A5IVA
Tajnik                  Slaven Sabolović 9A3BSO

Izvršni odbor:
Zoran Dedić 9A6NDZ
Ivan Mihoković 9A7LJR
Zoran Pavlović 9A4UU
Velimir Sanjković  9A3AFI

QSL Manager: Željko Belaj 9A2QU

Web administrator   Seida Obarčanin Bukvić

Broj članova: 40

Radio klub “NikolaTesla” 43000 Bjelovar, Trg E. Kvaternika 7/2         pp 106

e-mail: rknikolatesla4@gmail.com

Odgovori