Mosquito Contest Group

  Mosquito Contest Group

Pri Radio klubu “Nikola Tesla” iz Bjelovara reaktiviran je Mosquito Contest Group pod pozivnim znakom 9A9D.
Grupa je osnovana 1. srpnja 1993. godine od strane Kreše, 9A5K i Zorana, 9A4DD.
Rekativiranu ekipu sačinjavaju iskusni dugogodišnji članovi u sastavu:
9A1BD, Damir Biljeg
9A2UU, Zvonimir Čamilović
9A3CNN, Igor Majurec
9A4TT, Branko Kosar
9A4DD, Zoran Turković
9A4UU, Zoran Pavlović
9A5K, Krešimir Kovarik
9A9L, Leon Kanzler
9A9PP, Mile Štrk

U grupu Mosquito su dobrodošli i ostali radioamateri iz Bjelovarsko-bilogorske županije i ostatka svijeta.

Objavio 9A9Y

Odgovori