ČLANARINA ZA 2023.

Podsjećamo članove na obavezu uplate članarine za 2023. godinu. Odlukom Skupštine Kluba od 7.3.2015. visina klupske članarine identična je iznosu članarine HRS-a za pojedine kategorije članstva. Shodno toj odluci članarina je:
– članovi stariji od 24 godine s radioamaterskim ispitom P ili A razreda 30 € do 31.3.2023., poslije 31.3.2023. 40 €
– članovi stariji od 24 godine bez položenog radioamaterskog ispita P ili A razreda, mladi članovi od 18 do 24 godine u 2023. godini, 100% invalidi (uz predočenje valjane isprave), nezaposleni (uz predočenje valjane isprave) i obiteljski članovi  14 € do 31.3.2023., poslije 31.3.2023. 16 €
– članovi mlađi od 18 godina u 2023. godini 8 € do 31.3.2023., poslije 31.3.2023. 10 €.
Od navedenih iznosa polovica pripada HRS-u, a polovica klubu.
Uplatu treba izvršiti na IBAN kluba HR5224020061100068235
U poziv na broj upisati vlastiti OIB, a u rubriku opis plaćanja:  članarina 2023.  i pozivni znak (ako ga ima)