RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 19.10.2023.

Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam izvanrednu skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla” koja će se održati

           28. listopada 2023.u 15 sati u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2 (potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjedatelja i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine 18.2.2023.
5. Rasprava i usvajanje Statuta RK “Nikola Tesla“
6. Izbor dopredsjednika RK “Nikola Tesla“
7. Odluka o likvidatoru
8. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2024. godinu
9. Razno

            Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Bukvić v.r.