ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA KLUBA

U subotu, 28. listopada, održana je izvanredna skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćeni plan rada i financijski plan za 2024. godinu i novi statut kluba, te izabran dopredsjednik Zoran Pavlović.
U raspravi o planu rada u sljedećoj godini posebno je naglašen rad s mladima u osnovnim školama. Klub će organizirati 15. ARG kamp za mlade, tradicionalni Bilogorski ARG festival i UKV kontest Bilogora, te lansirati radioamaterske meteorološke balone.  Iskazan je i interes za predavanja o radiokomunikacijama za članove kluba i ostale zainteresirane