PREDAVANJE “KORIŠTENJE ZELLO APLIKACIJE U RADIOAMATERSKE SVRHE”

U sklopu manifestacije Dani tehničke kulture kojom se Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara uključila u program obilježavanja Dana grada Bjelovara,  večeras je u Radio klubu “Nikola Tesla” održano predavanje “Korištenje Zello aplikacije u radioamaterske svrhe”. Predavači Mario 9A4AM  i Zoran 9A6NDZ opisali su rad i mogućnosti ove aplikacije, namijenjene glasovnoj komunikaciji pomoću VOIP tehnologije (VOIP – Voice over Internet Protocol). Aplikacija je predstavljena 20. lipnja 2012. godine i danas ima u svijetu čak  140 milijuna korisnika. Zello se koristi za komunikaciju između prijatelja, za poslovne komunikacije, u radioamaterizmu, kao i u izvanrednim situacijama (poplave, požari, potresi…)
Posebno je bilo riječi o projektu Zello kanala 9A RADIOAMATERI i načinu na koji se zainteresirani mogu uključiti.
Zbog epidemioloških mjera ovom prvom predavanju o Zello aplikaciji prisustvovalo je samo 15 radioamatera. Svi zainteresirani snimku cijelog predavanja moći će pogledati na YouTube kanalu 9A RADIOAMATERI, o čemu ćemo pravodobno obavijestiti.

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

DANI TEHNIČKE KULTURE – DRUGI DAN

LINEAR 144 MHz, konstruktor Vladimir Božak
ARG prijemnici 144 MHz, konstruktor Branko Vidović

Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara i njene udruge članice Fotoklub, Modelarski klub i Radio klub “Nikola Tesla” uključili su se u program obilježavanja Dana grada Bjelovara manifestacijom Dani tehničke kulture. Svakog dana do 29. rujna u prostorijama na Trgu A. Starčevića 7/2. prijepodne od 10.00 do12.00 sati i poslijepodne od 17.00 do 19.00 sati posjetitelji mogu pogledati projekciju s fotografijama iz aktivnosti kluba i izložbu starih radiouređaja i radova konstruktora članova kluba. Posebno su zanimljivi konstrukcija Vladimira Božaka LINEAR 144 MHz, 300 W, te ARG prijemnici 144 MHz, koje je konstruirao Branko Vidović.
Pažnju posjetitelja privlače i stari radiouređaji iz privatne zbirke Ivice Bode: Motorola MX360, jedan od prvih uređaja za vezu 105. brigade u Domovinskom ratu, i RUP12, vojni WHF uređaj male snage (10W) bivše JNA. Tu se može se vidjeti i GELOSO G4/214, KV prijemnik iz prve polovice šezdesetih godina 20. stoljeća, za opsege 80 – 10 m, koji je također dio povijesti Radio kluba “Nikola Tesla”.

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

DANI TEHNIČKE KULTURE – PRVI DAN

Zajednica tehničke kulture grada Bjelovara i njene udruge članice Fotoklub, Modelarski klub, CB klub i Radio klub “Nikola Tesla” uključili su se u program obilježavanja Dana grada Bjelovara manifestacijom Dani tehničke kulture.  Od 26. do 29. rujna u prostorijama kluba na Trgu A. Starčevića 7/2. prijepodne od 10.00 do12.00 sati i poslijepodne od 17.00 do 19.00 sati članovi Radiokluba pripremili su prezentaciju digitalne tehnike rada i izložbu starih radio uređaja i radova konstruktora članova kluba. Izložbu je danas otvorila dogradonačelnica grada Bjelovara Valna Bastijančić Erjavec.
Za posjetitelje je pripremljena i projekcija s fotografijama iz aktivnosti kluba, a mogu  vidjeti i izradu vizira na 3D printeru. Posebnu pažnju sigurno će u ponedjeljak, 28.9.2020. u 19 sati privući predavanje “Korištenje zello aplikacije u radioamaterske svrhe”. Predavači su Mario 9A4AM i 9A6NDZ.

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

VIZIRI ZA BJELOVARSKE NASTAVNIKE

Zajednica tehničke kulture Grada Bjelovara krajem prošle godine nabavila je 3D printer, a tri člana Radio kluba “Nikola Tesla” osposobljeni su i zaduženi za rad na njemu. Kada je krajem ožujka u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa da se 3D printeri koriste za izradu medicinske zaštitne opreme, odmah je Zajednica tehničke kulture Grada Bjelovara izradila dvije donacije vizira za zdravstvene djelatnike.
Na prijedlog  Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara Željko Bukvić, Mario Mlečka i Slaven Sabolović izradili su 90 vizira za nastavnike bjelovarskih škola. Viziri su isporučeni 7. rujna i danas, 25. rujna, a prema potrebi izrađivat će se i dalje.

Tako to radi 3D printer

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić