LANSIRANA DVA BALONA S METEOROLOŠKOM SONDOM

U povodu Dana Grada Bjelovara i Dana tehnike 29. i 30. rujna 2022. godine članovi Radio kluba “Nikola Tesla“ lansirali su u centru grada dva balona s meteorološkim sondama. Lansiranje su pripremili Zoran Dedić 9A6NDZ, Ivan Rukavina 9A5IVA, Slaven Sabolović 9A3BSO, Velimir Sanjković 9A3AFI i Željko Bukvić 9A4FB. Prvi se balon održao u zraku 4 sata i 18 minuta, a drugi 7 sati i 50 minuta.
U prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara organizirano je praćenje leta oba balona. S pozivnim znakovima 9A6NDZ-4FSK i 9A6NDZ-11 zainteresirani su mogli pratiti poziciju balona – koordinate gdje se nalazi, visinu i brzinu leta na
stranicama https://amateur.sondehub.org i https://sondehub.org

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić