Program RK “Nikola Tesla” za Dane Grada Bjelovara i Dane tehnike

ČETVRTAK, 29.9.
Paviljon u parku
18.00 lansiranje balona s meteorološkom sondom

Prostorije ZTK GB, Trg E.Kvaternika 7/2
18.15
– praćenje leta balona
– demonstracija rada putem digitalnog repetitora 9A0DBJ
– korištenje Zello aplikacije u radioamaterske svrhe
20.00
– praćenje SKED-a Hrvatskog radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama na kratkovalnom području

PETAK, 30.9.
Paviljon u parku
13.30 lansiranje balona s meteorološkom sondom

Prostorije ZTK GB, Trg E.Kvaternika 7/2
13.15 – 14.30
– praćenje leta balona
– demonstracija rada putem digitalnog repetitora 9A0DBJ
– korištenje Zello aplikacije u radioamaterske svrhe