ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA KLUBA

U subotu, 28. listopada, održana je izvanredna skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćeni plan rada i financijski plan za 2024. godinu i novi statut kluba, te izabran dopredsjednik Zoran Pavlović.
U raspravi o planu rada u sljedećoj godini posebno je naglašen rad s mladima u osnovnim školama. Klub će organizirati 15. ARG kamp za mlade, tradicionalni Bilogorski ARG festival i UKV kontest Bilogora, te lansirati radioamaterske meteorološke balone.  Iskazan je i interes za predavanja o radiokomunikacijama za članove kluba i ostale zainteresirane

Nacrt Statuta RK “Nikola Tesla”

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09) i Zakona o sportu (NN 141/22), Skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2023. godine usvaja

STATUT

RADIO KLUBA “NIKOLA TESLA” BJELOVAR

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
– naziv, sjedište, znak Udruge
– izgled pečata
– zastupanje
– područje djelovanja
– ciljevi
– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
– javnost rada
– članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, stegovna odgovornost i način vođenja popisa članova
– tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
– način stjecanja i raspolaganja imovinom
– financijsko poslovanje Udruge
– odgovornost za obveze i štetu
– nadzor
– rješavanje sporova i sukoba interesa
– prestanak Udruge
– imenovanje likvidatora
– raspolaganje imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge
– prestanak postojanja Udruge

Članak 2.
Radio klub “Nikola Tesla” (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga tehničke kulture u kojoj se slobodno udružuju građani radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u tehničkoj kulturi u području radijske komunikacijske tehnike.
Članak 3.
Puni naziv pod kojim Udruga djeluje glasi: RADIO KLUB  “NIKOLA TESLA” BJELOVAR, a skraćeni je naziv RK “N. Tesla”  Bjelovar.
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 7/2 i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 4.
Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o Udrugama.
Članak 5.
Udruga je pravni sljednik prijašnje društvene organizacije Radio klub “Nikola Tesla”, osnovanog  1956. godine i preuzima sva njezina prava, obveze i imovinu.
Nastavi čitati Nacrt Statuta RK “Nikola Tesla”

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 19.10.2023.

Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam izvanrednu skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla” koja će se održati

           28. listopada 2023.u 15 sati u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2 (potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjedatelja i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine 18.2.2023.
5. Rasprava i usvajanje Statuta RK “Nikola Tesla“
6. Izbor dopredsjednika RK “Nikola Tesla“
7. Odluka o likvidatoru
8. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2024. godinu
9. Razno

            Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Bukvić v.r.

ODRŽAN 14. ARG KAMP

U Sportsko-rekreacijskom centru “Kukavica”  u općini Veliki Grđevac održan je od 29. rujna. do 1. listopada 2023. godine ARG kamp za mlade, koji su po 14. put organizirali Hrvatski radioamaterski savez i RK “Nikola Tesla” Bjelovar. Ovaj je kamp okupio 16 mladih iz 7 radioklubova – “Jan Hus“ Daruvar, Kaštilac, Ludbreg, Međimurje, Ozalj, Zadar i “Tehničar“ Zagreb. Prvi puta bilo je više djevojaka nego momaka. Voditelj kampa bio je međunarodni ARG sudac Stipe Predanić 9A5SP s asistentima Željkom Belajem 9A2QU i Krunoslavom Stupićem 9A3SK.

Za razliku od proljetnog kampa, ovaj je održan po idealnom toplom i sunčanom vremenu, pa su se sve aktivnosti odvijale vani. Podijeljeni u tri skupine, početnici su naučili kako koristiti orijentacijsku kartu i orijentirati se u prirodi pomoću nje, te su uz instruktore prošli kontrolne točke na terenu. U isto vrijeme napredni polaznici su samostalno prošli teren, te u vježbi foxoringa pronalazili skrivene odašiljače

Poslijepodne su početnici vježbali pronalaženje frekvencije odašiljača na goniometru, prepoznavanje koji odašiljač odašilje, te određivanje pravca prema odašiljaču, a potom su također u grupama s instruktorima prošli skraćenu stazu ARG treninga na 3.5MHz. Metoda individualne poduke (jedan instruktor + četiri natjecatelja) ponovno se pokazala uspješnom, jer su polaznici kampa na terenu s instruktorom rješavali probleme na koje su nailazili.

U nedjelju je staza ARG treninga na 3,5 MHz postavljena u dužini i kvaliteti kao da je klasična natjecateljska utrka. Svi polaznici su stazu prošli samostalno kako bi provjerili stečeno znanje.

U Lovrakovom centru u Velikom Grđevcu ispred vlaka u kojem je sniman kultni dječji film “Vlak u snijegu“, predsjednik RK “Nikola Tesla“ Željko Bukvić zahvalio je polaznicima na sudjelovanju u kampu i pozvao ih da dođu i na sljedeći u proljeće 2024. godine.

Tekst i slike Seida Obarčanin Bukvić

Više slika u galeriji
http://www.rk-nikolatesla.hr/?page_id=6442