REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA RK “N.TESLA”

U subotu, 7. ožujka, održana je redovita godišnja skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćena izvješća o radu i financijskom poslovanju Kluba u 2014. godini, te doneseni plan rada i financijski plan za 2015. godinu. Skupština je usvojila novi Statut Kluba, usklađen s odredbama novog Zakona o udrugama. te na upražnjena mjesta u Izvršnom odboru izabrala Ivana Rukavinu i Zorana Pavlovića.

Nastavi čitati REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA RK “N.TESLA”

13. – 15. OŽUJKA PRVI ARG KAMP ZA DJECU – PROGRAM

HRS LOGO

Hrvatski radioamaterski savez u suradnji s izvršnim organizatorom RK Nikola Tesla, Bjelovar, od 13. do 15. ožujka 2015. godine organizira Prvi ARG kamp za mlade.

Kamp se održava u objektu koji može primiti 20-ak polaznika, opremljen je prikladnom učionicom i nalazi se u blizini pošumljenih terena za koje postoji orijentacijska karta.
Kamp je namijenjen mladima do 17 godina, koji se žele upoznati s amaterskom radiogoniometrijom, te onima koji već imaju iskustva, ali žele proširiti svoja znanja. U sklopu kampa će se organizirati razna predavanja o amaterskoj radiogoniometriji.
O sudionicima kampa brinut će mentori s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, svi iskusni radiogoniometristi i članovi HRS-a.
Za sudionike su predviđena tri obroka dnevno. Kako bi djeci boravak bio što ugodniji, organizirat će se i aktivnosti za opuštanje.

Voditelji Prvog ARG kampa: Dominik Sopić, Tihomir Despetović i Željka Krupka

Iznos kotizacije: 150,00 kuna

Napomene:
– NIJE osiguran organizirani prijevoz polaznika u kamp i iz kampa
– maksimalan broj sudionika je 15. Prednost sudjelovanja u kampu imaju osobe koje se prve prijave

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnice – obrazac je objavljen na www.hamradio.hr.

PROGRAM KAMPA:

Nastavi čitati 13. – 15. OŽUJKA PRVI ARG KAMP ZA DJECU – PROGRAM

KAMP ZA DJECU OD 13. DO 15. OŽUJKA U BJELOVARU

Kamp / škola amaterske radiogoniometrije u Bjelovaru namijenjen je početnicima u amaterskoj radiogoniometriji i onima koji žele bolje savladati korištenje orijentacijske karte i služenje opremom za amatersku radiogoniometriju. Cilj kampa / škole je osposobljavanje mladih članova radioamaterskih udruga na području amaterske radiogoniometrije, te promicanje radioamaterizma među mladima.
U prvom kampu / školi, koji se održava od 13. do 15. ožujka 2015., polaznici će se upoznali s orijentacijskom kartom, načinom njena korištenja i orijentiranjem u prirodi pomoću nje. Pod nadzorom voditelja polaznici će prolaziti teren, te uspoređivati stvarne objekte u prirodi s onima na karti, kako bi što bolje praktično svladali orijentaciju u prirodi.
Drugi kamp / škola amaterske radiogoniometrije bit će 16. i 17. svibnja također u Bjelovaru.
Kamp za HRS organizira RK “Nikola Tesla” Bjelovar, a voditeljica kampa i kontakt osoba je Željka Krupka.
Na stranici arg.hamradio.hr registrirani i ulogirani korisnici mogu na svoje računalo preuzeti detaljnije planove.

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 16.2.2015.

Na temelju čl.29 Statuta Kluba, sazivam redovitu godišnju skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

U SUBOTU, 7. OŽUJKA 2015. U 11 SATI u prostorijama Zajednice
tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
3. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2014. godini
– financijskog izvješća za 2014. godinu
– nadzornog odbora za 2014. godinu
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5. Usvajanje novog Statuta Kluba, usklađenog s  dredbama Zakona o udrugama  od 1.10.2014. godine
6. Odluka o imenovanju likvidatora
7. Odluka o članarini
8. Izbor tri člana Izvršnog odbora Kluba
9. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2015. godinu
10. Razno

Napomena: Prijedlog Statuta objavljen je na internetskoj stranici Kluba. Primjedbe i prijedloge možete dostaviti do 28. veljače

Predsjednik RK “N. Tesla” Željko Oršolić

PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

Na temelju novog Zakona o udrugama (N.N.74/2014.), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (N.N.4/2015.), Klasifikacije djelatnosti udruga (N.N.4/2015.), Zakona o materijalnom financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N.121/2014.) i Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N.1/2015.), Izvršni odbor RK “N. Tesla” usvojio je

PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

Nastavi čitati PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”