POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 16.2.2015.

Na temelju čl.29 Statuta Kluba, sazivam redovitu godišnju skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

U SUBOTU, 7. OŽUJKA 2015. U 11 SATI u prostorijama Zajednice
tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
3. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2014. godini
– financijskog izvješća za 2014. godinu
– nadzornog odbora za 2014. godinu
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5. Usvajanje novog Statuta Kluba, usklađenog s  dredbama Zakona o udrugama  od 1.10.2014. godine
6. Odluka o imenovanju likvidatora
7. Odluka o članarini
8. Izbor tri člana Izvršnog odbora Kluba
9. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2015. godinu
10. Razno

Napomena: Prijedlog Statuta objavljen je na internetskoj stranici Kluba. Primjedbe i prijedloge možete dostaviti do 28. veljače

Predsjednik RK “N. Tesla” Željko Oršolić

PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

Na temelju novog Zakona o udrugama (N.N.74/2014.), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (N.N.4/2015.), Klasifikacije djelatnosti udruga (N.N.4/2015.), Zakona o materijalnom financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N.121/2014.) i Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N.1/2015.), Izvršni odbor RK “N. Tesla” usvojio je

PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

Nastavi čitati PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

KALENDAR NATJECANJA

13.-15.3.2015.
Kamp za djecu – kamp/škola amaterske radiogoniometrije, Bjelovar

11.-12.4.2015.
Bilogorski ARG festival 2015., Bjelovar, Maglenča

25.-26.4.2015.
Istarska lisica 2015., Pazin

9.5.2015.
Otvoreno prvenstvo Ludbrega, Ludbreg

10.5.2015.
Otvoreno prvenstvo Zagreba, Zagreb

16.-17.5.2015.
Kamp za djecu – kamp/škola amaterske radiogoniometrije, Bjelovar

23.-24.5.2015.
Otvoreno prvenstvo Hrvatske

30.5. 2015.
Otvoreno prvenstvo RK Međimurja, Mursko Središće

4.- 8.6.2015.
16. IARU Region 1 Youth ARDF Championship, Zamošć, Poljska

17.-23.8. 2015.
20. IARU R1 ARDF Championship, Mariánské Lázně, Češka

NOVI OPERATORI

 

KOMISIJA I NOVI RADIOAMATERI

Nakon dužeg razdoblja, uspješno je organiziran i završen tečaj za radiooperatore P razreda. Pred ispitnom komisijom u sastavu Branko Vidović , Željko Belaj i predsjednik Vladimir Živković ispit su 15.  siječnja položili  (sjede s lijeva na desno) Antonio Frtalj, Mario Lemešić i Ivan Rukavina.